Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin Görevleri  
· Üniversitemiz ile ilgili olarak;
  • gelirlerin ve alacakların tahsili,
  • giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,
  • para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve
  • diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması
iş ve işlemleri Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafından yapılmaktadır.