2019-2023 Stratejik Plan
16 Ocak 2019

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı yayınlanmıştır.
 

2019-2023 Stratejik Planı indirmek için tıklayınız.