2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi – Taşınmaz İzinleri Hakkında
18 Eylül 2018

12 Eylül 2018 Tarihli ve 30533 Sayılı Resmî Gazete