Ömer ÇİLCE
Daire Başkan V.
312 1919 (7206)
omercilce@omu.edu.tr
 
  Cengiz ÇELİK
Şube Müdürü
312 19 19 (7207)
ccelik@omu.edu.tr
 
  Sinan YOLAYDIN
Şef
312 19 19 (7210)
sinan.yolaydin@omu.edu.tr