Personel Daire Başkanlığı | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ömer ÇİLCE
Şube Müdürü
312 19 19 (7206)
omercilce@omu.edu.tr
 
  Cengiz ÇELİK
Şube Müdürü
312 19 19 (7207)
ccelik@omu.edu.tr