Cengiz ÇELİK
Şube Müdürü
312 19 19 (7207)
ccelik@omu.edu.tr