Cengiz ÇELİK
Şube Müdürü
312 19 19 (7207)
ccelik@omu.edu.tr
 
  Beril ERKMEN
Öğretim Görevlisi
312 19 19 (7217)
beril.erkmen@omu.edu.tr