Personel Daire Başkanlığı | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ömer ÇİLCE
Daire Başkan V.
312 19 19 (7206)
omercilce@omu.edu.tr