Şerife YILMAZ
Daire Başkanı
312 19 19 (7200)
serifey@omu.edu.tr