İş Akış Süreçleri

  İş Gücü Planlaması, Atama ve Görevden Ayrılma İşlemleri Süreci​

 1. Öğretim Üyesi İlan İşlemleri
 2. Öğretim Üyesi Atama İşlemleri
 3. Akademik Personel Açıktan Atama İşlemleri
 4. TUS, DUS ve YDUS Atamaları
 5. 1416 SK Göre Atama İşlemleri
 6. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri
 7. Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri
 8. İdari Personel Açıktan Atama İşlemleri
 9. İdari Personel İlk Atama ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri
 10. İdari Personel Naklen Atama İşlemleri
 11. Yeniden Atama İşlemleri
 12. Atanan Personelin İşe Başlaması
 13. Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri
 14. Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri
 15. Ücretsiz İzne Ayrılma
 16. Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayrılma
 17. İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma
 18. İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma Tahakkuk İşlemleri
 19. Ölüm Nedeniyle Görevden Ayrılma
 20. Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılma
 21. Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılma Tahakkuk İşlemleri
 Özlük Hakları Yönetimi Süreci
 1. Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
 2. Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması
 3. Maaş Tahakkuk İşlemleri
 4. İntibak İşlemleri
 5. Derece ve Terfi İşlemleri
 6. İzin İşlemleri
 7. Ücretsiz İzin İşlemleri
 8. Mal Beyanı İşlemleri
 9. Pasaport Başvuru İşlemleri
Eğitim Süreci
 1. Aday Memurlar Temel Eğitimi
 2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitim ve Sınav İşlemleri
 3. Hizmet İçi Eğitim
Personel Görevlendirme Süreci
 1. 2547 SK 31. Md. Göre Görevlendirme
 2. 2547 SK 35. Md. Göre Görevlendirme
 3. 2547 SK 38. Md. Göre Görevlendirme
 4. 2547 SK 39. Md. Göre Görevlendirme
 5. 2547 SK 40. Md. Göre Görevlendirme
 6. 2547 SK 40/b. Md. Göre Görevlendirme
 7. 2547 SK 13/b. Md. Göre Görevlendirme