2019 Şubat Ayı Hizmet İçi Eğitimi

EBYS ORTAK KLASÖR EĞİTİMİ 13 ŞUBAT 2019

DOKÜMANLAR

SUNUM ve NOTLAR
2018 Nisan Ayı Hizmet İçi Eğitimi

İLKYARDIM, YANGINLA MÜCADELE VE ELEKTRİK TEDBİRLERİ  30 NİSAN 2018

İlkyardım Hizmet İçi Eğitim Videosu 1
İlkyardım Hizmet İçi Eğitim Videosu 2
Yangınla Mücadele ve Elektrik Tedbirleri Hizmet İçi Eğitim Videosu 1
Yangınla Mücadele ve Elektrik Tedbirleri Hizmet İçi Eğitim Videosu 2

          SUNUMLAR 2018 Mart Ayı Hizmet İçi Eğitimi

KURUM İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM VE LİDERLİK, ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ, MESLEK AHLAKI VE ETİK KURALLARI 20 MART 2018
          
            SUNUMLAR

RESMİ YAZIŞMALAR VE YAZIM KURALLARI 13 MART 2018 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ(EBYS) 13 MART 2018 2017 Aralık Ayı Hizmet İçi Eğitimi

ARŞİV YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE STANDART DOSYA PLANI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 21 ARALIK 2017 2017 Mayıs Ayı Hizmet İçi Eğitimi

Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi 16 - 17 Mayıs 2017
Kamu İhale Kanunu Uygulamaları 25 Mayıs 2017

2017 Mart Ayı Hizmet İçi Eğitimi / OMÜ Bilgi Yönetimi Sistemi Öğrenci Otomasyonu ve Uygulama Örnekleri 2016 Şubat Ayı Hizmet İçi Eğitimi / OMÜ Bilgi Yönetimi Sistemi Öğrenci Otomasyonu ve Uygulama Örnekleri