2547 SK.31. ve 40/a göre GÖREVLENDİRMELERDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR VE KULLANILACAK FORMLAR

1- 40/a görevlendirme ilkeleri
2- 31.madde üst yazısı
3- 31.madde formu (GF-4)
4- Dekanlıklar arası görevlendirme (GF1)
5- Dekanlıklar,yüksekokullar arası görevlendirme (GF3)
6- Enstitü, Dekanlıklar arası görevlendirme (GF2)

 İlişik Kesme Formu 

 Bilgi Formu

Akademik Personel Hizmet Damgalı Pasaport (Arkalı Önlü Olacak Şekilde) 

İdari Personel Hizmet Damgalı Pasaport     (Arkalı Önlü Olacak Şekilde)

Akademik Personel Hususi Pasaport     (Arkalı Önlü Olacak Şekilde)

İdari Personel Hususi Pasaport     (Arkalı Önlü Olacak Şekilde)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu A 

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu B

İdari Atama Başvuru Formu
 
Mal Bildirim

AKADEMİK GİRİŞ SINAV SONUÇLARINA AİT FORMLAR

AKADEMİK ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA AİT FORMLAR

Kadro Talep Formu

Akademik Yükseltme ve Atama Değerlendirme Formu (Profesör ve Doçentler İçin)

Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi

Jüri Üyeliği Ücret Beyanı

Kefalet Senedi (35 Madd.)

Kamu Etik Sözleşmesi

Aile Durum Bildirimi

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARAŞTIRMA FORMU

ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU (World üzerinde elektronik ortamda doldurularak)


PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ TALEP FORMU

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 s DMK 4-B) BAŞVURU DİLEKÇESİ 2018

İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ FORMU


YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİ FORMLAR