* Personel Daire Başkanlığında görevli personelin aylık maaş bordrolarını hazırlamak ve tahakkuka bağlamak.
* Yeni işe başlaya personelin işe giriş bildirgesini SGK’ nın e-bildirge sistemine girişini yapmak ve onaylamak.
* İşten ayrılan personelin işten ayrılış bildirgesini SGK’ nın e-bildirge sistemine girişini yapmak ve onaylamak.
* Aylık sendika aidat kesinti listelerini hazırlayıp ilgili Sendika Başkanlıklarına yollamak.
* İşe başlayan  ve idari personelin sağlık hizmetlerinden faydalanması için SGK ortamında hak sahipliği girişini yapmak.
* Memurların Giyim Yardımı bedellerini hazırlamak ve tahakkuka bağlamak.
* 6245 sayılı harcırah kanununa göre yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarını hazırlayarak tahakkuka bağlamak.
* İdari personellerin bildirimlerine göre fazla çalışma puantajlarını sgb.net ortamında düzenleyerek tahakkuka bağlamak.
* Personelin aylık emekli keseneklerinin bildirimlerini SGK ortamında Kesenek Bilgi Sistemine girişi yapıldıktan sonra, belirtilen süre içerisinde gönderilmesini sağlamak ve kontrol etmek.
* Personelden kesilmesi gereken kira, yakıt, elektrik, su, telefon, icra, kişi borcu ve rapor bedellerini listeler oluşturarak maaş bordrosundan kesilmesini sağlamak.
* Doğum yardımı, ölüm yardımı bedellerini hazırlamak ve tahakkuka bağlamak.
* Personele ait askerlik ve hizmet borçlandırmalarını hazırlayıp tahakkuka bağlamak.
* Kadrosunun dışında herhangi bir göreve vekalet eden personele vekalet ücreti düzenlemek ve tahakkuka bağlamak.
* Maaş durumunu gösteren belge almak isteyen personele gerekli evrakları hazırlamak.
* Üniversitede görev yapmış  ve emekli olmuş  akademik ve idari personellerin Emekli ikramiyeleri, Ölüm yardımları,Makam tazminatları  evraklarının düzenlenip tahakkuka  bağlanıp , SGK ya ödenmesi
* Personel Otomasyon Programı, Personel Daire Başkanlığı web sayfası yetkilisi