*OMÜ İnsan Kaynakları Performans Yönergesinin hazırlanması ve değişen mevzuat çerçevesinde
*Hizmet içi Eğitimlerinin belirlenmesi, planlanması ve organize edilmesinin işlemlerinin yürütmek
*
Aday Memur Eğitimlerinin belirlenmesi, planlanması ve organize edilmesinin işlemlerinin yürütmek
*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerini yürütmek
*Performans Değerlendirme formlarının doldurulmasının takip edilmesi ve elektronik ortamda saklanması
*İş ölçümleme formlarının doldurulmasının takip edilmesi ve elektronik ortamda saklanması
*Norma kadro iş ve işlemlerininin sürdürülmesi
*Birimlerin iş tanımlarının hazırlanması
*İş tanımlarına bağlı olarak iş ölçümlerini hesaplanması
*İş ölçümleme anketlerine dayanarak birimlerdeki norm kadro çalışmlarının yapılmasını sağlamak
*Naklen atanma işlemleriniin takip edilmesi
*Açıktan atanma işlemlerininin takip edilmesi
*Açıktan yeniden atanma işlemlerininin takip edilmesi 
*Birim ile ilgili resmi yazışmalarının  yapılması