*İdari Personel Hizmet Belgelerinin Hazırlanması.

*İdari Personelin izin işlemleri.(Ücretsiz izinler)

*Yurt içi geçici görevle görevlendirme işlemleri.

*İdari Personelin SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili yazışmalar.

*Açıktan atama izni ve atama işlemleri.

*KPSS.sonuçlarına göre atama işlemleri.

*Naklen gelen ve giden idari personele ait yazışmalar.

*İdari Personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler.

*İdari kadro listelerinin hazırlanması.

*İdari Personelle ilgili yazışmalar.

*İdari Personelin Emeklilik İşlemleri.

*İstatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi.

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-istifa işlemleri,

*Kadro iptal ve ihdas işlemleri 

*Sicil dosyası teslim alınması ve gönderilmesi işlemleri.

*İdari Personelin pasaport işlemleri.

*İdari Personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.