OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 

KAMU İÇ DENETİM REHBERİ

İç Denetim Mevzuatı

I.Düzey Mevzuat

» 5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri
» 5436 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri

 

II.Düzey Mevzuat
​​» Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi
​» İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi

» İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

» İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

» İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği                             

Word Formatı

» İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     

Word Formatı

» Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Word Formatı

» Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Word Formatı
  III. Düzey Mevzuat 
» Kamu İç Denetim Genel Tebliği
» Üst Yönetici Rehberi
» Kamu İç Denetim Rehberi   
» Kamu İç Denetim Standartları        
» Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
» Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller    
» İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı    
​​» 5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
»  5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller  
​​» İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi
» 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi
»  Kamu iç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi   ​
​​» Kamu BT Denetimi Rehberi     YENİ