Mete Erdem ÖZGÜL
İç Denetçi, CGAP

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mezunu olup, 1992 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak göreve başladı.2007 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesine İç Denetçi olarak atandı.Nisan 2015 tarihinde Uluslararası Kamu Denetçisi (CGAP) ünvanı almıştır

   
Seydi Yener GÜNAY
İç Denetçi, CGAP

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünü bitirdi. 2001 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak göreve başladı. 2007 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesine İç Denetçi olarak atandı. 2011 yılında Yeminli Mali Müşavir (YMM) ünvanı almaya hak kazanmıştır. Nisan 2015 tarihinde ise Uluslararası Kamu Denetçisi (CGAP) ünvanı almıştır.