Şükrü MAKARACI 
İç Denetçi, CGAP
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olup, 1991 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak göreve başladı. Çorum, Trabzon ve Samsun'da görev yaptıktan sonra  2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine İç Denetçi olarak atandı. 14.11.2014 tarihinden itibaren İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Nisan 2015 tarihinde Uluslararası Kamu Denetçisi (CGAP) ünvanı almıştır.