MİSYONUMUZ
Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, tespit edici, önleyici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemiz faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

VİZYONUMUZ
Tarafsız ve bağımsız olarak, doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği donanım ve tecrübeye sahip, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan bir birim olmak.